Aarschot

(kasseistampers)
Na talrijke diefstallen in Vlaanderen door rovers, besloten de mannen van Aarschot een burgerwacht op te stellen. Helaas hielden ze het niet lang vol, de mannen zaten liever op café dan burgerwacht te lopen. Daarom besloten de stadsheren dat de burgerwacht per twee man om het half uur door de voornaamste straten van de stad moesten lopen. Algauw vonden de mannen hier ook iets op. Terwijl de eerste op café zat, liep de tweede zijn ronde en toen die afgewerkt was ging de tweede een ronde lopen en ging de eerste op café. Zo konden zij elk op hun beurt toch nog iets gaan drinken. Degene die de ronde liep stampte zo hard met zijn klompen op de kasseistenen dat het lawaai dreunde door de nacht. Zo kregen de mensen van Aarschot de bijnaam 'kasseistampers'.

Naar lijst met spotnamen