Alsemberg

(trapschijters)Al van oudsher werd er door de hertog van Brabant een "hertogelijke" kerk gebouwd. Ze staat halverwege de Kerkenberg, en om ze vanuit het dorp te bereiken moeten heel wat trappen beklommen worden. Het Mariabeeld "Sterre de Zee" werd er door een menigte van bedevaarders in smeekbeden aanroepen voor het bekomen van gunsten en het genezen van zieken. Zoveel volk bracht nering mee en de Alsembergenaren werden er alsmaar beter van. Om de bedevaarders de weg te wijzen werden er zo veelvuldig de klokken geluid, dat de andere dorpen die het hoorden hun buren spottend de "klokkeluiders" gingen noemen. De afgunst voor de meestal winstgevende handel, die op hoogdagen tot op de trappen gebeurde, leverde ook de veel viezere spotnaam "de trappenschijters" op. De Alsembergenaren, er op wijzende dat de Molenbeek van Alsemberg naar Dworp vloeide en er vruchtbaarheid meebracht, repliceerde hierop met de straffe uitspraak: "hadden die van Alsemberg niet gescheten, dan hadden ze in Dworp geen eten".
Naar lijst met spotnamen