Antwerpen

(sinjoor)
Een "Sinjoor" is een Antwerpenaar, die geboren is in Antwerpen en waarvan de ouders ook Antwerpenaren zijn. Hoewel de naam "Sinjoor" heden ten dagen door bepaalde Antwerpenaren met trots gedragen word, is het ook een spotnaam, die zijn oorsprong vindt in de Spaanse Bezetting tijdens de 80-jarige oorlog. Een sinjoor was vroeger de bijnaam voor collaborateurs. De Spaanse bezetters lieten zich vroeger steeds met señor aanspreken. Natuurlijk waren er ook Antwerpenaren bij die hielenlikkers waren en naar de gunst dongen van de bezetters. Deze mensen werden door de échte Antwerpenaar over één kam geschoren met de Spaanse bezetters en kregen de spotnaam senores. Door vele generaties van taalverbastering werd het uiteindelijk sinjoor. Een pagadder is iemand, die geboren is in Antwerpen, maar waarvan de ouders geen geboren Antwerpenaren zijn. De oorsprong van dit woord is tevens in de Spaanse bezetting te zoeken. Een Pagador is Spaans voor betaalmeester. Dit waren officieren, die belast waren met voeding, betaling en met de kleding van de soldaten. Die ging men dan halen bij de bevolking. Zodoende zagen de Antwerpenaren een pagador liever gaan als komen. Pagadoren traden ook vaak streng op en doodden ook mensen die niet aan de eisen voldeden. Zo werd een pagador, pagadder in het Antwerps, ook gelijkgesteld aan bandiet of schurk.
De spotnaam 'Sinjoren' die de Antwerpenaars met trots dragen, stamt uit de 16de (gouden) eeuw, toen de stad één van de belangrijkste culturele en economische centra ter wereld was. In de ogen van al dan niet afgunstige buitenstaanders leidden vele inwoners toen een waar herenleven: hoofs en zelfbewust, als 'sinjeurs'(naar het toen zo belangrijke Spaans: señor). Het Spaans verdween, de Sinjoren bleven
Naar lijst met spotnamen