Asper

(kwinties)In Asper stond eeuwenlang een overblijfsel van een vierschaar: een 1 meter hoge hoeksteen: de steen werd de kwintie genoemd (moeders kwamen er bedevaarten met hun kind tegen de schreeuwziekte (zo'n kind werd ook 'een kwintie'genoemd) vandaar...

bron: volksmond