Branst

(vliegende geiten)Dit heeft te maken met het volgende voorval. Op een keer dachten de Branstenaars dat er een geit in de schorre zat. Het was oorlogstijd en veel mensen leden honger. Zo kwam er ruzie onder de bevolking over van wie die geit nu was. Die ruzie zette zich voort tot in de kerk en de pastoor beŽindigde toen zijn hoogmis vroeger en stelde voor dat ze in de schorren zouden gaan kijken naar die geit. Maar wat bleek toen ze dichterbij kwamenÖ dat er geen geit was maar wel een watersnip die opvloog. In mei maakt die vogel een geluid dat lijkt op dat van een geit.

Bron: volksverhalen.