Diegem

(metboeren)De inwoners van Diegem werden inderdaad "de metboeren" genoemd, echt documentatie hierover hebben we niet gevonden maar rondvraag bij ondermeer Arthur Peeters, kunstschilder en vrije tijds heemkundige in Diegem maar ook bij een plaatselijke groentenhandelaar leert ons dat deze naam niet echt een spotnaam is, maar eerder was ingegeven door het feit dat vroeger, toen Diegem nog veel witloofboeren telde, er velen van hen naar de vroegmarkt trokken met hun waren, vandaar "metboeren" of "marktboeren"