Eikevliet

(grote zwiet)Naar verluid genoot Eikevliet ooit de ‘eer’ om de staf van het leger van Lodewijk xiv te herbergen. Eikevliet was hier zeer trots op. Maar de bewoners van de omliggende gemeenten lachten dikwijls met het stompe torentje van hun kerk. Ze hadden ook een spotrijmpje ‘Eikevliet, grote zwiet, ze hebben nen toren maar ge ziet hem niet’. De ‘Grote zwiet’ verwijst naar de bloeiende nijverheid (zoutziederij, schipwaren, olieslagerij) maar die voorspoed werd dus niet weerspiegeld in de kerktoren.