Erpe

(dieven)Waarschijnlijk ter oorzake van enige diefstallen, te Aalst of in de omliggende dorpen door lieden van Erpe gepleegd, hebben de inwoners van die gemeente, pars pro toto, dien lelijken naam gekregen”.