Essen

(papeters)Volgens de overlevering moeten we de oorsprong “papeters” zoeken bij de traditie van de hoppeteelt. Meer bepaald ten tijde dat de staakvelden de weidse landschappen sierden en niet de draadvelden zoals we ze heden kennen. Die staken konden 10 tot 12 m hoog zijn. Op de feestdag van Sint-Pieter en Sint-Paulus (29 juni) was het kijken hoe hoog de Humulus Lupulus gegroeid was. Was dat tot 1 meter van het eindpunt van de staak dan was de kans echt reëel dat tegen de kleine kermis de klimplant de top van de staak bereikt had. Dit was niet de regel, de meeste planten haalden dit niet. Het aantal slingerplanten dat spiraalvormig het hoogste punt van de paal bereikt hadden tegen het feest van O.L.Vrouw Bezoeking werden geteld. Zoveel teilen (rijst)pap werden dan gemaakt.