Hamont

(linnentoeters)Volgens de Kempische dialectologen en typonomisten kan het woord 'Teuten' wellicht afgeleid worden van 2 werkwoorden: tijgen: gotisch: 'tuchan' wat 'trekken' betekent; 'Teut' wil in dit geval 'hij die trekt' zeggen. Een tweede verklaring is mogelijk een afleiding van het woord 'tuiten' of 'toeten', wat in dit geval op een hoorn blazen betekent. De teuten gebruikten geen hoorn maar een soort schalmei om hun komst aan te kondigen. Een aanwijzing hiervan zou kunnen zijn dat de Buullanders (inwoners van Budel) de Hamontenaren de bijnaam 'Linnentoeters' gaven.