Hasselt

(vinstermikken)Een vinstermik is dus letterlijk een brood (mik) dat in het open raam (vinster) wordt gelegd om af te koelen, en wordt overdrachtelijk gebruikt voor een nieuwsgierige vrouw, die altijd uit het raam hangt om te kijken wat er buiten gebeurt. Waarom Hasselaars vergeleken worden met broden of Nieuwsgierige Aagjes weet ik niet...