Heindonk

(pollepels)Het was vroeger de gewoonte in Heindonk dat een man bij zijn huwelijk zijn vrouw een pollepel ten geschenke gaf.