Hingene

(eters)Naam die zinde op de eertijdse eetpartijen o.a.: huwelijken, begrafenissen.