Hoogstraten

(spilzakken)De “Vijfcentenmannekens “, anders gezegd, spaarzame, gierige mensen, kregen een paar eeuwen geleden in Hoogstraten de spotnaam “Spilzakken”. Arm als ze waren gingen ze spellen (spillen, een dialectwoord voor dennennaalden) rapen om vuur aan te maken. Het woord zak vindt men terug in “dikzak”, “platzak”, “papzak”, enz. Een vroegere zanggroep droeg de naam “Spilzakken”. Het gaat dus om een typisch Hoogstraats woord.