Humbeek

(brassers)Dat Brasser een cartonist was, is velen bekend. Dat hij in het werkelijke leven Paul De Valck heette, van Humbeek was, daar lange tijd woonde en zich steeds Humbekenaar is blijven voelen, is minder bekend. Dat hem pas vijf jaar na zijn dood het ereburgerschap van de gemeente Grimbergen toegekend werd,weten de meesten in Grimbergen wellicht helemaal niet. Wat hemzelf betreft, is het ongetwijfeld een verdiende hulde; wat de gemeente betreft, is het in elk geval wat laat. Het is de verdienste van een groep Humbekenaars dat Paul De Valck (1937-2001) op vrijdag 26 mei jl. het ereburgerschap toegekend kreeg. Dat gebeurde op een plechtige zitting in het Parochiaal Ontmoetingscentrum van Humbeek, en de oorkonde werd door burgemeester Eddy Willems uitgereikt aan Leona Van Belle, de weduwe van Paul De Valck. Gelukkig was dat niet de eerste onderscheiding die ‘Brasser’ te beurt viel: in een fraai uitgegeven feestbrochure staat een lijst met niet minder dan een kleine dertig prijzen die hij tussen 1969 en 1998 als cartoonist in de wacht sleepte. Dat had hij te danken aan zijn rake, steeds goedmoedighumoristische en treffend getekende cartoons.
Die publiceerde hij in een aantal dag- en weekbladen, waaronder Het Nieuwsblad, De Standaard en ’t Pallieterke.
Voor de veelkleurige brochure tekende een stuurgroep ‘Brasser 2006’, bestaande uit Julien De Doncker, Patrick De Groef, Willy De Valck en Paul Waeben. Zij brachten een aantal foto’s samen, die een beeld geven van de vroege jaren van Paul De Valck, overwegend uit school- en soldatentijd, en verder een behoorlijk aantal afbeeldngen uit zijn werk, ook weer goed over de jaren gespreid en met een verdiend accent op het leven van zijn Humbeekse dorpsgenoten, aan wie hij trouwens niet voor niets zijn schuilnaam Brasser ontleende.