Izegem

(pekkers)
Izegem was ooit het belangrijkste centrum van de Belgische schoenen- en borstelnijverheid. Daar ligt deels de oorsprong van de bijnaam van de Izegemnaars.