Kachtem

(rosten)Het Rhodesgoed Deze hoeve heeft een rol gespeeld in de geschiedenis van Kachtem. Reeds vanaf de Middeleeuwen zelfs. Eens was het gebied rond deze hoeve een heerlijkheid, de grootste dan nog van de vijf omliggende. Alle Heerlijkheden waren theoretisch leenheren of lenen van de Graaf van Vlaanderen. Men kan het vergelijken met de arrondissementen van nu, die het provinciebestuur als overkoepelend orgaan hebben. De Heerlijkheid ‘Rhodes’ staat beschreven anno 1600 als groot : ’32 bunderen en een gemet, een bunder was groter dan een ha van nu, Er waren inbegrepen o.a.: “bos, water, meersen en akkergronden”. De hoeve was de fonciershoeve van de Heerlijkheid met eigen molen, Eigen wetten en strafbepalingen. Het leen was in 1535 in het bezit van Jan van de Poortere, heer van Moorslede. In onze kerk hangt een rouwkader met de vermelding: “Rhodes 1623”. Ter welker gelegenheid? Men kan er naar raden. Nu over de naam “Rhodes” of nog “ Goed ter Rode” zoals het vermeld Staat op een oude kaart van Kachtem uit 1840. Niemand weet dit nog en ook in oude geschriften maakt men er geen melding van. Het heeft ook niets te maken met de staat Rhodesie in Afrika zoals men destijds soms vermoedde. De naam heeft echter wel zijn naam geschonken en doorgegeven aan de gemeente Kachtem als spotnaam ! De inwoners van de Heerlijkheid noemde men “de Rhoden”. Toen de Heerlijkheden werden samengevoegd tot en met de gemeente Kachtem die reeds in 1100 bestond als “Cackin-geheem” veralgemeende men de naam Rhoden aan alle inwoners. Het woord werd verbasterd tot “de rosten”, en tot op vandaag is het onze spotnaam. Met de haarkleur heeft het dus niets te maken, zoals men vroeger meende.