Klinge

(voddenrapers)Er waren in de eeuwwisseling 19'de-20°eeuw erg veel voddengaarders op De Klinge. Ze kochten dit op. Op die manier vulden ze de werkloosheid in. Heel veel van hen kregen TBC. Vooral in het textielcentrum Sint-Niklaas geraakten ze aan grote hoeveelheden vodden. Later zijn de meesten gestopt of overgeschakeld naar oud-ijzer en recent zijn die dan weer bezig met recupereren van diverse grondstoffen (koper, metaal, PC-onderdelen, enz.).