Kwerps

(boeren)Kwerps is een eiland in Erps en is volledig omringd door de parochie Erps. De grote pachthoven in Kwerps waren dikwijls Erpse eilanden en vielen zelf onder de parochie Erps. Het pachthof Rijckenberghoeve naast de pastorie van Kwerps was een Erps eiland. In Kwerps waren vele kleine boerderijen vandaar de spotnaam ‘Boeren’.