Laarne

(ganzendrijvers)De laatste is de oudste. Laarne was tot in de 18de eeuw een gemeente met arme gronden die niet zo geschikt waren voor veehouderij. Ook waren er veel moerassige meerslanden en gronden die aan niemand toebehoorden, waarop men ganzen liet grazen. Vandaar 'ganzendrijvers'; de arme laarnenaars lieten hun ganzen op al deze wilde en moeilijke stukken hun buikje rond eten.