Leeuwergem

(dommeriken)In Leeuwergem was men niet van de slimste en de bewoners kregen de spotnaam “dommeriken” opgekleefd, naast andere minder fraaie bijnamen als “Vortzakken”, “Rotzakken” en “Zotten”. Hun spreekwoordelijke domheid wordt geďllustreerd met de volgende anekdote. “Op een zondag kwam de pastoor tijdens een wandeling voorbij een huis waar de vrouw druk bezig was met haar linnen. “Maar vrouwken”, zei de pastoor, “Weet ge dan niet dat het vandaag zondag is?”. “Ik meende dat het zaterdag was”, antwoordde de vrouw verwonderd. “Ik was het hemd van mijn man om met hem morgen naar de kermis te gaan”. De zondag daarop, vooraleer zijn sermoen te beginnen, sprak de pastoor: “Beminde parochianen, vermits ge niet weet wanneer het zondag is, en bijgevolg ook niet wanneer gij van linnen moet veranderen en uw hemd door uw brave vrouwen moet laten wassen, heb ik de koster de opdracht gegeven voortaan ‘s zaterdags de klok te luiden. Op dat teken zult ge uw hemd uittrekken zodat uw vrouw het tegen ‘s anderendaags kan wassen”. Meteen weten we dat de Leeuwergemnaars maar één hemd rijk waren, bepaald geen teken van luxe.