(ajuinen)De spotnaam groeide toen Lichtaart nauwelijks meer was dan één straat, de Leistraat. Daar woonden in de schaduw van de kerk nogal wat ongetrouwde vrouwen, omdat ze (te) hoge eisen stelden aan hun minnaars. De scheldnaam ‘kwezels’ die hen toebedicht werd, groeide in de loop der tijd uit tot een spotnaam voor de hele Lichtaartse bevolking.