Lommels

x(bezembinders)Een dorp als Lommel beschikte destijds over grote heidegebieden. De stevige heidestruiken van de calluna vulgaris (struikheide) werden gebruikt om bezems te maken. Nochtans maakte men ook gebruik van berkentwijgen. Hiervoor werden speciaal berkenbomen aangeplant, onder meer in bepaalde percelen van de Maai op Kerkhoven. Daar waren families die een extra centje verdienden met het maken van bezems.