Mechelen

(zonnevissers)In het jaar 1687 hebben we dat al eens gedaan. Ach, er bestaan minder flaterende spotnamen. Maar dat wij , waar het gezichtsbegoochelingen betreft, 61 jaar later in 1748 in het zelfde bedje ziek waren, zal velen onder ons onbekend zijn. In dat jaar liep, na een springvloed die de Begijnenweide had overstroomd, het overtollige water door een buis terug naar de Dijle ter hoogte van de herberg "Capiteyntjens" aan de Winketkaai. De meer dan waarschijnlijk bezopen stamgasten uit dit etablissement verwarden het flikkerende zonlicht in het naar de rivier terugstromende water met een wonderbaarlijke aangroei van de visstand en roeiden in al wat drijven kon naar de overkant om er hun vermeende rijke buit binnen te halen.