Merksplas

(spetsers)De spotnaam van de Merksplassenaren is “spetsers”.

De Merksplassenaar is fier op zijn spotnaam.
Op het Marktplein staat recht voor het gemeentehuis een beeldje van de spetser van Merksplas, een knaap die in de plassen en de regen danst, zodat het water langs alle kanten wegspetst.
Merksplas ligt op de waterscheiding van de Maas en de Schelde. Dat komt omdat daar de klei dagzoomt, dus hoog in de grond aanwezig is. In deze strook tref je daarom
heel veel plassen, vennen en poelen. Omdat Merksplas dus hoger in het landschap ligt, is er weinig verval, waardoor het
regenwater langer aanwezig blijft in de plassen langs en (vroeger) op de weg.

Wie vroeger vanuit Turnhout naar Merksplas kwam, moest door de Visbeek (ook Galgebeek) waden.
Wie vanuit Hoogstraten naar Merksplas kwam, moest door de Mark waden.
Die oversteekplaatsen noemt men “een voort”, resp. Turnhoutervoort en Papenvoort.
Dus: wie naar Merksplas kwam, had een grote kans dat hij werd natgespetst.
Men zei dan: “Wij gaan naar de spetsers van Merksplas”.