Nijvel

(aclots)De oorsprong van deze bijnaam is vaag en onduidelijk. Sommigen beweren het is afkomstig van de naam "Hakelot", een marktkoopman van Buissenal uit de 15de eeuw (1450). Een andere, meer aanvaardbare hypothese : de inwoners "intra-muros" van de omheining "Enclos" of de wallen van de stad. "Enclos" werd "Aclot". Nog een andere mogelijke hypothese : tijdens een aanval op de stad in de Middeleeuwen stonden de poorten open en riepen de wachters : "a claus" ("apportez-nous la clé") of "des clous" In ieder geval is "Aclot" (aclose) afkomstig van het oud frans dat "enclos" betekent. De naam gegeven aan de inwoners binnen de versterkte muren van de stad.