Oosteeklo

(varkens)varkens , de spotnaam van de Oosteeklonaars, is logisch. Mogelijk is die bijnaam een verwijzing naar de vele kleine veehouders die het met een of twee varkens moesten stellen of naar de ruwe inborst van een aantal dorpsgenoten in het verleden.