Opdorp

(keisdruipers)
keisdruipers


De ‘keiszak’ die hier symbolisch aan een stok hangt, zien we uitvergroot in een ander beeldhouwwerk in het perkje tegenover de gemeenteschool op de scherpe hoek van de Dries. Dit beeld is eveneens van de hand van een Opdorps kunstenaar, Roger Van Den Eede.

Eigenlijk is het enkel de zak die aan de stok van de ‘Keisdrupper’ bengelt, die verwijst naar het productieproces. De figuur die de zak vasthoudt, is gemaakt naar de beeltenis van voormalig apotheker, Remi Van Bogaert. Het beeld zelf werd gemaakt door Jan Van Hove, Opdorps kunstenaar.
Het procedé van ‘keisdruppen’ was niet enkel eigen aan Opdorp. Waarom de Opdorpenaars zich de naam Keisdruppers eigen hebben gemaakt, daar zit nog een ander verhaal aan vast. Rond het jaar 1880 werden de Opdorpse jonge mannen opgeroepen om naar de militaire kazerne van Dendermonde te gaan loten. Wie een laag nummer trok, moest voor lange tijd (vier jaar) het leger in. De hogere nummers waren vrij van dienstplicht. Wat ook het resultaat was, positief of negatief, het was alvast de aanleiding om een stuk van zijn verdriet te verdrinken of zijn geluk te vieren met een stevige pint. Tegen de tijd dat de jongemannen te voet in Opdorp waren aangekomen, hadden ze al een liedje gemaakt over de Keisdrupper.
Bron: keisdruipers