Ossel

(bčren)Te Ossel waar de inwoners de spotnaam Bčren dragen ,
omdat vele hunner in de week dronken liepen (bčerlopen),in een herberg lag een boek (bčerboek) ,en , telkens iemand in de week dronken was ,moest hij dit boek komen tekenen.In somige herbergen had men zefls berijmde reglementen zols het volgende; de dronkaard krijgt hier geenen drank
de vloeker gaat hier zijnen gang
die hier wil vechten of wil kijven
zal men al gauw de deur uit drijven
Op schoon plezier, in schoon gezang
maar hier ook zit ge voor uw geld
en gij geen slechte praat verteld
als de politieklokke slaat
Is't tijd dat gij naar huis toe gaat
want later tapt men hier niet meer
Noch voor een boer, noch voor een heer.