De Panne

(puzzeschieters)Een 'puzze' is een soort zak dat de vissers van huis meenamen op visvangst. Gedurende de visvangst werd alle organische afval (wieren, zeesterren, ingewanden van het jutten van de vis,...) in deze puzze gegooid die aan de buitenrand van het schip hing. In de haven van Oostende teruggekomen, sloegen de Pannevissers die puzze over hun rug en gooiden alhier die afval op hun duinakkertjes als 'vette'. Nu was het zo dat de Pannenaors niet alleen hun zeesterren en dergelijke in die zak gooiden, maar ook hun 'grote boodschap' in die zak deden, in plaats van overboord in de zee. Vandaar dat de Oostendenaors onze vissers de 'puzzeschieters' noemden.