Peutie

(slappe benen)men vereert in Peutie de H.Leonardus en de moeders komen er bidden met hun kinderen die aan rachitis lijden. Hij heeft Peutie in zijn benen betekent 'hij is dronken' Hetzelfde zegt men van Wemmel, een drukke bedevaartplaats waar st Servaes aangeroepen wordt voor de genezing der zwijen, die 'van de been' zijn.dit is :die niet meer kunnen lopen.Van zulk zwijn zegt men 't'heeft van Wemmel' een zegswijze die soms ook tot dronkaards wordt uitgebreid.