Poperinge

(langoren)Volgens het gildenboek won De Langhoirie in 1516 een prijs op een wedstrijd in Veurne. De kamer werd op 10 augustus 1531 gedoopt door Alpha et Omega uit Ieper. In de doopbrief wordt vermeld dat de kamer reeds meer dan 40 jaar bestond zonder gedoopt te zijn door een hoofdkamer. In 1593 werd de voorrang van de kamer op de andere kamers vastgelegd, wat erop wijst dat ze als de oudste kamer beschouwd werd en dus waarschijnlijk te vereenzelvigen is met de 'oude ghilde'. In de doopbrief worden de H. Victor en 'eenen ghenaemt heer Gibbe, sittende op eenen ezele met eenen sack op syn hooft' als patronen genoemd. De leden van de kamer werden soms ook de 'Gibeanen' genoemd en fungeerden dan als een spotgezelschap, waarin een ezel en een kei een centrale rol speelden. Ook de naam 'Langhoirie' (die verwijst naar langoren) wijst waarschijnlijk op dit gebruik