Ronse

(zotten)De Heilige Hermes is een vroegchristelijke martelaar, begraven in de catacomben omstreeks de tweede of derde eeuw. Hij wordt afgebeeld als een Romeins krijger, met zwaard en palm. In de Sint-Maartenskerk van Ronse is hij gezeten op een paard met een ketting waarmee hij de duivel in bedwang houdt. De Heilige Hermes wordt aanroepen tegen de krankzinnigheid omdat hij de duivel bestrijdt en overwint. In de geschiedschrijving wordt vermeld dat de relieken van de Heilige Hermes in 1089 in een zilveren schrijn zijn gelegd en dat rond dezelfde tijd de Fiertel of St.-Hermesspel en krijgen de Ronsenaren de spotnaam van ‘zotten’.