Schaarbeek

(ezels)Al in de tijd van de kruistochten was Schaarbeek befaamd om het fokken van ezels (in 1786 werden er 1.158 geteld). In het dorp woonden vroeger veel land- en tuinbouwers die hun producten op de markt in Brussel verkochten. Sinds 1136 hadden de Schaarbeekse molenaars de toestemming verkregen van de hertog van Brabant om Brussel binnen te gaan met ezels die beladen waren met zakken bloem om de stad te bevoorraden. Later verliet elke ochtend een karavaan zwaarbeladen ezeltjes Schaarbeek om via de Ezelsweg - de huidige Josaphatstraat - naar de markt van Brussel te trekken. Wanneer de Brusselse huisvrouwen de ezels zagen aankomen, riepen ze uit: "De ezels van Schaarbeek zijn daar!" Door de ezeldrijvers en hun dieren met elkaar te vereenzelvigen, kregen de Schaarbekenaren uiteindelijk de spotnaam ezels.