Schilde

(rabauwen )Een deel van de bevolking, vooral de jongeren, onderscheidde zich door een zekere woestheid, die zich openbaarde op de kermissen, vroeger bij de loting en andere gelegenheden en niet zelden tot vechtpartijen aanleiding gaf. Er ging geen jaar voorbij, of de lotelingen van Schilde kwamen naar het naburige Sint-Antonius afgezakt, waar zij soms in de herbergen erg baldadig te werk gingen. Dat alles heeft de spotnaam Rabauwen of Rakkers, d.i. deugnieten, ruwe, wilde, onbeschaafde kerels doen ontstaan.