Strijpen

(zielen)In Strijpen woonden volgens de volksmond “mensen” of “zsielen” omdat de inwoners te pas en te onpas “mens toch” en “mijn zielken toch” gebruik(t)en.