Tienen

(boterpotten )Men noemt ze ook Maneblusschers en Boterpotten, omdat ze, naar men zegt, in 1830 hun veste met boterpotten verdedigden.