Vlekkem

(zop-eters)
De Vlekkemmenaren heeft Herman De Somer uitgebeeld als de “zop-eters”. Sop (in het dialect:zop) is een vloeibare pap. Omer Janssens verklapte ons het Vlekkemse recept: sneden boerenbrood worden met een beetje zout bestrooid; heet water erover gieten; vlug afgieten; nadien het brood opdienen met koude melk. Vooral in de zomer werd het gegeerd als een koele pap. Herman woont al jarenlang in Vlekkem - hij was er trouwens burgemeester - zodat we geen reden hebben om zijn typering van de inwoners van Vlekkem in twijfel te trekken.