Vlimmeren

(peggers)Vlimmeren was lang een centrum van veehandel. De veekooplui worden 'peggers' genoemd.