Voorde

(puitrijders)Puitenrijders (?) naar het volksspel dat er werd gespeeld met de kermis: koers met kruiwagens waarin een kikvors moest plaatsnemen.