Wakken

(waterheren)In 791 wordt voor het eerst gewag gemaakt van Wakken 'in villa noncupante Wackinio', terwijl een wak eveneens een erg drassige plek betekende. Wakken is ťťn van de zeven oudste parochies van West-Vlaanderen. In de middeleeuwen was het een stad zonder poorten, vandaar het gezegde 'het sluit als Wakken' of het sluit langs geen kanten. De heerlijkheid Wakken was bezit van de Heren van Harelbeke. Van 1480 tot 1707 was het de residentie van Antoon van BourgondiŽn een bastaardzoon van Philips de Goede. De zoon van Antoon, ook Antoon, huwde in 1480 met de dochter van ridder Andries Andriessen, Heer van Wakken. In 1614 werd Wakken baronie en in 1626 graafschap. De familie BourgondiŽ-Wackene beheerde de heerlijkheid en het hof van Wackene van Gent tot 1707. Aangezien de heren van Wakken toezicht hadden op waters en waterijen rondom, kregen ze de spotnaam van Wakkense waterheren.