Weelde

(krombenders)
Popel en Weelde delen dezelfde spotnaam.
"De toren boog beleefd naar Weelde om goedendag te zeggen". Daarenboven is er een mooie legende: "De legende wil dat toen Keizer Karel eens door Poppel kwam iedereen boog uit onderdanigheid. Op de kerktoren waren echter 4 boeren aan het klaverjassen. Ze hadden geen tijd en waren te trots om hulde te komen betuigen aan hun keizer. De toren schaamde zich zodanig voor hen dat hij toen zelf maar boog. Maar later kon hij niet meer rechtkomen en daarom bleef de Poppelse toren krom staan". Aan dit alles danken de bewoners wellicht de spotnaam: "Krombenders". Toch blijft het eigenaardig dat het "buigen" (to bend) in het Engels wordt weergegeven. We vragen ons dan ook af dat de verklaring niet moet gezocht worden in de betekenis van "binden". In dat geval wilde men hen wellicht aanwrijven dat ze bij de oogst van de graangewassen, niet in staat waren om rechte schoven of garven te binden. We troffen de benaming niet aan in een of andere publicatie maar personen uit Weelde en Poppel herkenden de benaming. Tussen Weelde en Poppel heeft het vroeger nooit goed geboterd. Voor een groot deel lag dit in het feit dat beide dorpen de geboorteplaats betwistten an Claes Janssen, alias Nicolaus Janssen Poppelius, één van de martelaren van Gorcum (9 juli 1572), die in 1867 heilig werd verklaard. In 1902 verdedigde E.H.August Van Eyndhoven de Weeldse versie in een jaargang van Taxandria. In 1906 repliceerde de Poppelse geestelijke E.H.C.Ruts te Diest met een brochure. Volgens Willem Paulussen veroorzaakte het bekvechten heel wat heibel en deining in de beide parochies. Hij citeert in zijn bijdrage ook een brief van Monseigneur Paaps aan pastoor Cools uit 1868: