Wervik

(slapers)Wervikenaren (we noemen ons echter Wervikanen) dragen een bijnaam : de ‘Slapers’. Het zijn de kraagsteentjes die zich in de Sint-Medarduskerk en aan de inkom van het kleine Noordportaal bevinden, die, volgens de overlevering, aan de Wervikenaren de bijnaam van ‘slapers’ bezorgden.