Westerlo

(flierefluiters)De inwoners van Westerlo worden ook wel eens de flierefluiters genoemd. In de geschiedenis heeft er altijd een zekere naijver bestaan tussen Westerlo en de omliggende gemeenten. Inwoners van die gemeenten noemden Westerlo “ ’t gat (achterwerk) van Brussel” en haar inwoners “Flierefluiters”. In Westerlo woonde immers de adellijke familie de Merode en men gebruikte er voorname benamingen en men sprak er al eens een woordje Frans. Er was een afspanning met de chique naam “Au Marly”, vermoedelijk verwijzend naar het koninklijke kasteel Marly bij Parijs. Begin vorige eeuw was Westerlo een geliefd vakantieoord bij de stadsbewoners, Brusselaars en Antwerpenaars kwamen er graag logeren. Hierdoor kregen de inwoners van Westerlo een meerwaardigheidsgevoel.