Wetteren

(haringfretters)Die naamgeving kan haar ontstaan vinden in het feit dat men degewoonte om zich met een bepaald voedingsmiddel te voeden in hetbelachelijke wil trekken of dat men wil accentueren dat anderevoedingsmiddelen te duur of onbeschikbaar zouden kunnen zijn. Zo hebben ook de Wetteraars een gelijkaardig fenomeen: tijdens deoorlog was er niet zoveel ander ingevoerd voedsel dan haringbeschikbaar. Men noemt daarom haring ook een Wetters biefstuk.