Wichelen

(schooiers)Een eerste verklaring vinden wij op het politiekhistorisch vlak. Wichelen is ontstaan als een kleine nederzetting aan de rechteroever van de Schelde, die gedurende vele eeuwen de enige verbindingsweg de toenmalige snelweg was, waarlangs alles aan- en afgevoerd werd. Ook de vijandige troepen die onze contreien herhaaldelijk binnenvielen, gebruikten de Schelde als invalsweg. Die kleine nederzetting aan de oever van de stroom was een dankbaar doelwit voor hun stroop- en plundertochten.