Wieze

(zotten)
De inwoners van Herdersem en Wieze spotten graag met elkaar en de eeersten maken de anderen voor zotten uit. Dat Wieze zogezegd vol zotten zit en Herdersem er volstrekt geen heeft, wordt uitgelegd als volgt. Honderden jaren gelden was Herdersem al tamelijk bevolkt, maar Wieze bestond nog niet, men zag daar niet anders dan weiden, waar Herdersem zijn vee heen stuurde. Zodra er in Herdersem een zot werd gevonden, werd hij naar die weiden gestuurd die hij niet meer verlaten mocht en waar hij overigens als veehoeder kon dienst doen. Zo vond men op de duur op de plaats, waar nu Wieze ligt, een soort van gekkenkolonie, die zich weldra door huwelijken vermenigvuldigde en waaruit de tegenwoordige bevolking van Wieze is gesproten. Dat verklaart ook, waarom men thans te Herdersem geen zotten vindt.