Zichem

(heren van -)

Sichem: Heeren. Ten tijde van Maria-Theresia zond het gemeentebestuur van Sichem, naar verluid, een verzoekschrift naar de Generale Staten van Brabant, dat aldus aanhief: ‘Wij, Heeren van Sichem, vragen aan U lieden de toelating om eene markt te mogen oprichten.’ Waarop geantwoord werd:
‘Als gij sijt Heeren en wij lieden,
Dan sal de merkt van Sichem nooit geschieden.’